Què és BiM Participa?

BiM Participa és el portal de Participació Ciutadana de Bonrepòs i Mirambell. És la pàgina web des d’on la ciutadania pot formar part dels processos participatius del municipi.
A Bonrepòs i Mirambell creiem en un present i un futur participatiu, en el qual els veïns i les veïnes prenguen partit, opinen, proposen i voten.

Per què és important la participació?

Cada vegada més, la ciutadania demana prendre partit en la gestió diària de l’Ajuntament. Introduir processos de participació al nostre municipi pot constituir un instrument òptim per millorar la gestió municipal i enfortir les nostres institucions.
 

A més a més, la Participació Ciutadana forma part del denominat Govern Obert, junt a la Transparència i la Col·laboració, sent aquest una cultura de governança que tracta d’apropar les institucions a la ciutadania.

On está regulada la participació?

La propia Constitució Espanyola garanteix a l’article 23 i a l’article 105.a, el dret de la ciutadania a la participació política en el assumptes públics. De fet, des de fa uns anys, s’està desplegant tota una agenda legislativa que dota a les institucions d’un marc jurídic per incloure vertaders mecanismes participatius. En el cas de la Comunitat Valenciana, a inicis del 2023, es va aprovar la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de Participació Ciutadana i Foment de l’Associonisme de la Comunitat Valenciana, que deroga la Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon Govern i Participació de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, el foment de la participació ciutadana i el Govern Obert es troba en línia en l’esperit de la Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que la conformen, particularment, l’ODS 16 (pau, justícia i institucions sòlides) i l’ODS 17 (creació d’aliances).

Bonrepòs i Mirambell, un poble participatiu i obert

Des de l’any 2015, el nostre municipi ha encetat diversos processos, mecanismes i iniciatives vinculades amb la participació ciutadana com els Pressupostos Participatius, els processos d’obertura en l’elaboració de Plans Locals, el foment del teixit associatiu, la posada en marxa del canal de WhatsApp municipal, la creació de la Bústia Ciutadana o la promoció d’òrgans de consulta d’àmbit local com el Consell Agrari Municipal o el Consell de Cultura.

Idioma
Utilitzem cookies únicament per a millorar la navegabilitat, l'experiència i la usabilitat de la nostra web, no recaptem informació de les persones usuàries. Pots acceptar totes les cookies prement el botó "Acceptar", o pots informar-te sobre totes les cookies que s'usen o desactivar-les a través de la nostra política de cookies .
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Skip to content